• https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/16/1c629a85-e55d-4db5-8e9c-839eb493c7df.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/16/fe34be85-9af1-4f33-82da-7bd6701b6bd3.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/16/6b7a6712-eaba-4a5d-93db-48095712becb.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/16/d6d71d32-c2f1-452f-89f9-1e026ce5886b.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/16/17a26a3f-f098-48e8-b9c7-0ea90f66dddf.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/16/167dc9cb-9b0b-46d7-8e18-2131f6ee43a1.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/16/7c0da731-8254-4c8f-b544-0326b9b82701.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/16/dc1e140e-ad6a-4bc3-9215-07fb6ada7fbc.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/16/aadb3a62-f931-4e05-9d88-9d65d428e0a1.jpg
 • https://cdn.ycw.cn/DonvvFiles/Goods/70000/2022/8/16/bf82666f-c9e1-4c33-b5e4-0e59a95711d0.jpg
达利园 青梅绿茶 500ml*15瓶 新老包装随机发货
 
商品价格: 33.20 /
已销售 265
商品编号: 365404
推荐指数:
0
 • 支付方式:
 • 微信
 • 支付宝
销售排行
同类推荐
主体
净含量 500mL
保质期 365日
生产许可证号 详见包装
含糖量 7.8g/100mL
产品标准号 详见包装
净含量 250mL
保质期 12个月
生产许可证号 详见包装
含糖量 7.8g/100mL
产品标准号 详见包装

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!